Support

Konfigurering av mail server.

På mailet som du fått av oss hittar du dina inställningar för att ansluta till någon av våra server.

Pop3, IMAP, SMTP.
Värd: mail.kram.net

Webbmail: http://mail.kram.net

SMTP server:
Värd: mail.kram.net
Portar: 25, 465

För utgående server kräver verifiering .